Naujienos

Energetikos forume dalyvavo LVEA direktorius Linas Sabaliauskas

2023-10-23

Energetikos forume dalyvavo LVEA direktorius Linas Sabaliauskas, kuris apibendrino dabartinį vėjo energetikos plėtros kontekstą Lietuvoje ir pasiūlė keletą sprendimų, kuriuos reikia įgyvendinti, kad vėjo energetikos projektų verslo aplinka taptų tvaresnė ir perspektyvesnė:

  • Reikėtų pasiekti politinį sutarimą dėl plėtros, nes vėjo energetika yra pagrindinis šalies energetinės nepriklausomybės ramstis, pavyzdžiui, susitarti, ar tikslinga strategiškai svarbius vėjo jėgainių projektus apmokestinti taip pat, kaip ir apleistą nekilnojamąjį turtą;
  • Vartotojų naudai turėtų būti taikomos grynosios sąskaitos;
  • EEPS ir CFD turėtų būti pripažintos elektros energijos kainų mažinimo priemonėmis;
  • Atsinaujinančiųjų išteklių plėtra turėtų būti pateikta tinklo planuose ir jie turėtų būti privalomi;
  • Jungčių infrastruktūros projektus galėtų įgyvendinti verslas;
  • Aiškus ir išsamus būtinas vėjo energijos projektų plėtros ir eksploatavimo reglamentavimas
  • Tinkamas žmogiškųjų išteklių skaičius valdžios institucijose, kad būtų galima valdyti projektų plėtros terminus (leidimų išdavimas, bandymai ir kt.)