Statistika

Vėjo energetika Lietuvoje

2020 m. Lietuvoje veikiančios vėjo elektrinės pagamino 1,54 TWh (1544 GWh) elektros energijos – 6,2 % daugiau nei 2019 m., kai buvo pagaminta 1,45 TWh (1453 GWh). Tai yra 14 % galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo. 

Bendrai iš atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. buvo pagaminta 2,44 TWh elektros energijos. Didžiausia dalis – net 63% – jos buvo pagaminta vėjo elektrinėse. Bendrai, iš atsinaujinančių energijos išteklių buvo pagaminta 22,2% galutinio Lietuvos elektros suvartojimo.

„Litgrid“ duomenimis, Lietuvoje iš viso instaliuota 540 MW galios vėjo elektrinių. Tai yra beveik 60 % visos atsinaujinančių energijos išteklių instaliuotos galios.

Vėjo energetika Europoje

2020 m. vėjo elektrinėse buvo pagaminta 16 % Europai reikalingos elektros energijos. Didžiausia dalis reikalingos elektros energijos iš vėjo buvo pagaminta Danijoje (48 %), Airijoje (38 %), Vokietijoje (27 %), Jungtinėje Karalystėje (27 %) ir Portugalijoje (25 %).

Praėjusiais metais Europoje buvo instaliuota 14,7 GW galios naujų vėjo elektrinių: 11,8 GW sausumoje ir 2,9 GW jūroje. Iš viso Europoje veikia 220 GW galios vėjo jėgainių. Iš visų veikiančių vėjo elektrinių Europoje 65 % yra pasiskirsčiusios penkiose šalyse: Vokietijoje (63 GW), Ispanijoje (27 GW), Jungtinėje Karalystėje (24 GW), Prancūzijoje (18 GW) ir Italijoje (11 GW).