Statistika

Vėjo energetika Lietuvoje

2019 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai pagamino 1,45 TWh (1453 GWh) elektros energijos: 28% daugiau nei 2018 m., kai vėjo elektrinės pagamino 1,14 TWh (1139 GWh). Tai yra 13% galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo. Bendrai atsinaujinantys energijos šaltiniai 2018 m. pagamino 2,9 TWh elektros energijos – 26% galutinio elektros energijos suvartojimo.

Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai, jų galia kartu sudėjus siekia 480 MW. Litgid duomenimis, kartu su mažosiomis vėjo jėgainėmis, LIetuvoje iš viso instaliuota 533 MW galios elektrinių.

Vėjo energetika Europoje

2018 m. vėjo jėgainės Europoje pagamino 362 TWh elektros energijos. Tai yra 14 proc. Europos Sąjungai (ES) reikalingos elektros energijos. Šis rodiklis 2 proc. didesnis nei 2017 m. 

2018 m. ES instaliuotų vėjo elektrinių galia kartu sudėjus siekė 11,3 GW. 8,6 GW iš jų instaliuota sausumoje, o 2,65 GW – jūroje. Palyginimui, 2017 m. naujai instaliuotų vėjo jėgainių galia kartu sudėjus siekė 15,6 GW – sausumoje instaliuota dalis buvo 12,4 GW, o jūroje – 3,2 GW.