Asociacijos veikla

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija (LVEA) vienija vėjo energetikos srityje dirbančius investuotojus ir įrangos bei paslaugų teikėjus. LVEA veikia nuo 2005 m.

LVEA tikslas – užtikrinti vėjo energetikos projektų plėtojimui palankias sąlygas, prisidedant prie įstatyminės bazės ir patrauklaus investicinio klimato kūrimo. Asociacija pasisako už Lietuvos energijos gamybos sektoriaus dekarbonizaciją ir decentralizaciją, vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimą, energetinės nepriklausomybės didinimą vėjo energetikos pagalba, bei Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energetikos politikos įgyvendinimą.

LVEA nuolat atlieka vėjo energetikos rinkos, jos vystymosi bei perspektyvų analizę; koordinuoja bendrus vėjo energetikos pramonės įmonių veiksmus; analizuoja mokslo ir technikos pasiekimus bei jų praktinio pritaikymo galimybes; dalyvauja tarptautinėse konferencijose, bendradarbiauja tiek su vietinėmis, tiek su tarptautinėmis organizacijomis; gina savo narių interesus valdžios institucijose; vykdo šviečiamąją veiklą.

Asociacija nuolat aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos valdžios institucijomis bei užsienio organizacijomis, skatina atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą, siekia dialogo tarp vėjo energetikos įmonių ir nacionalinių valdžios institucijų.

LVEA taip pat yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos narė. Ji taip pat priklauso Europos vėjo energetikos asociacijai Wind Europe.

Šiuo metu LVEA priklauso 36 nariai.