Vizija ir tikslai

Siekiame, kad Lietuva būtų tarp pirmaujančių vėjo energetikos šalių ir išnaudotų ekologiškos energijos galimybes.

Tikslai:

atstovauti asociacijos narių interesams visuose valdymo lygiuose;

sukurti patrauklią aplinką investuotojams;

siekti, kad įstatymais būtų užtikrintas patrauklus investicinis klimatas;

prisidėti siekiant Europos Sąjungos tikslų vėjo energetikos srityje;

įgyvendinti Nacionalinėje Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus Lietuvos vėjo energetikos plėtros tikslus;

siekti asociacijos dalyvavimo teisėkūros procese;

skleisti informaciją apie vėjo energetikos plėtrą visuomenėje;

plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.