Lietuvos statistika

2020 m. Lietuvoje veikiančios vėjo elektrinės pagamino 1,54 TWh (1544 GWh) elektros energijos – 6,2 % daugiau nei 2019 m., kai buvo pagaminta 1,45 TWh (1453 GWh). Tai yra 14 % galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo.

Bendrai iš atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. buvo pagaminta 3,2 TWh elektros energijos. Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos skaičiavimais, iš vėjo pernai buvo pagaminta maždaug tiek elektros energijos, kiek jos pagaminama iš visų kitų atsinaujinančių išteklių kartu sudėjus.

„Litgrid“ duomenimis, Lietuvoje iš viso instaliuota 540 MW galios vėjo elektrinių. Tai yra beveik 60 % visos atsinaujinančių energijos išteklių instaliuotos galios.

Ateityje vėjo elektrinėse pagaminamos elektros energijos kiekis turėtų augti. Lietuvai siekiant iki 2050 metų 100 proc. šaliai reikalingos elektros energijos gaminti iš atsinaujinančių išteklių,  jau 2030 metais vėjo jėgainėse pagaminamas elektros kiekis turėtų patrigubėti.

Šiuo metu nauji vėjo elektrinių parkų projektai vystomi daugiau nei dešimtyje Lietuvos savivaldybių, jų galia kartu sudėjus siekia daugiau kaip 800 MW. Dauguma didesnių projektų plėtojami komerciniais pagrindais, be valstybės paramos.