Lietuvos statistika

2019 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai pagamino 1,45 TWh (1453 GWh) elektros energijos – 28% daugiau nei 2018 metais, kai vėjo elektrinės pagamino 1,1 TWh (1139 GWh) elektros energijos. Tai yra 13% galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo. Kartu atsinaujinantys energijos šaltiniai 2019 m. pagamino 26% galutinio elektros energijos suvartojimo. Elektros gamyba atsinaujinančius išteklius naudojančiose elektrinėse sudarė 80% visos vietinės generacijos 2019 metais.

Dėl 13% padidėjusios vietinės elektros generacijos, bendras Lietuvos elektros sistemos balansas šiek tiek pagerėjo, bet išliko neigiamas (-9,3 TWh). Tai pirmas kartas nuo 2014 m., kai šalies elektros importo/eksporto balansas pagerėjo, tačiau importuojamos energijos kiekis vis tiek sudarė apie 72 proc. bendro šalies elektros energijos poreikio.

Vėjo jėgainių parkai  elektra gali aprūpinti 634 tūkst. Lietuvos namų ūkių arba užtikrinti maždaug 1,3 mln. gyventojų elektros poreikius.

Iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) – vėjo, saulės, hidro, biomasės bei biodujų elektrinėse – 2019 m. buvo pagaminta 2,9 TWh elektros energijos. Tai reiškia, kad vėjo jėgainių parkuose pagaminama elektros energija sudaro lygiai pusę visos iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminamos elektros energijos arba 40% visos šalies vietinės elektros energijos generacijos.

Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai, jų galia kartu sudėjus siekia 480 MW. Litgrid duomenimis, kartu su mažosiomis vėjo jėgainėmis, Lietuvoje iš viso instaliuota 533 MW galios elektrinių.