Naujienos

„WindEurope“: koronaviruso įtaka vėjo energetikai Europoje

2020-04-09

Covid-19 krizė, kurią visomis išgalėmis siekia stabdyti Europos valstybės, daro reikšmingą įtaką vėjo energetikos sektoriui svarbioms tiekimo grandinėms.

Kaip paskelbtame pranešime teigia organizacija „WindEurope“, nacionalinės vyriausybės pripažįsta reikšmingą vėjo energetikos sektoriaus vaidmenį užtikrinant elektros energijos tiekimą Europos vartotojams ir verslams. Patikimas elektros energijos tiekimas yra būtina sąlyga tam, kad galėtų funkcionuoti viešosios paslaugos, tokios kaip nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos, kurios yra svarbios kaip niekada. Tad vyriausybės ėmėsi priemonių užtikrinti, kad vėjo jėgainių parkai būtų eksploatuojami ir prižiūrimi visoje Europoje.

Be to, itin svarbu, kad vėjo energetikos pramonė ir toliau galėtų gaminti reikalingą įrangą. Sektoriaus įmonės darbus organizuoja taip, kad užtikrintų darbuotojų sveikatą ir saugumą. Daugeliu atvejų tai apima reikšmingą darbuotojų skaičiaus mažinimą objektuose, kuriuose vykdomi darbai. Tačiau, kaip teigia „WindEurope“, vyriausybės turėtų leisti vykti būtiniems gamybos procesams, ypač – komponentų, be kurių sustotų pasaulinės tiekimo grandinės, gamybai.

Pagrindinis principas išdėstytas kovo 26 d. ES vyriausybių vadovų pareiškime: „ES (…) taip pat padarys viską, kad sustiprintų ir užtikrintų globalių integruotų vertės ir tiekimo grandinių tvarumą, jas pritaikytų prie dabartinių poreikių ir sušvelnintų neigiamą socio-ekonominį krizės poveikį.“

Poveikis investicijoms

Kaip skelbiama naujoje ataskaitoje „Financing and Investment Trends“, 2019 m. investicijos į vėjo jėgainių parkus Europoje siekė 19 mlrd. eurų. Dar 33 mlrd. eurų buvo investuoti į vėjo jėgainių refinansavimą, vėjo jėgainių projektų įsigijimą ir kitus sandorius.

Tvarios Europos investicijų planu, kuris dar vadinamas pagrindiniu Europos žaliojo susitarimo (angl. – the European Grean Deal) ramsčiu, per ateinantį dešimtmetį siekiama mobilizuoti mažiausiai 1 trln. eurų papildomų privataus ir viešojo kapitalo lėšų atsinaujinančios energetikos projektams. Tiesa, kaip teigiama ataskaitoje, trumpuoju laikotarpiu tam gali turėti įtakos Covid-19 pandemija – tikėtina, kad ji lems mažėjantį skolų ir akcijų rinkų likvidumą.

„Covid-19 įtaką investicijoms į vėjo energetiką dar pamatysime ateityje. Tačiau mūsų žinutė investuotojams ir sprendimų priėmėjams aiški: atsinaujinanti energetika ir Žaliasis susitarimas yra Europos atsigavimo variklis. Jie kuria augimą, jie saugo darbo vietas. Jie yra raktas į technologinę lyderystę link klimatui neutralios ekonomikos“, – sako Giles Dickson, „WindEurope“ vadovas.

Europos vėjo energetikos sektoriuje dirba apie 300 tūkst. gyventojų. Sektorius pagamina 15 proc. Europos Sąjungai reikalingos elektros energijos, iki 2050-ųjų ši dalis turėtų pasiekti 50 proc.