Naujienos

Vėjo energetiką palankiai vertina beveik 90 proc. Lietuvos gyventojų

2017-02-27

„Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa atskleidžia, jog absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palankiai vertina vėjo energetiką ir norėtų, kad ši sritis toliau augtų. Didžioji dalis respondentų pasisako ir už tai, kad daugiau energijos būtų gaminama iš Lietuvoje esančių išteklių, o ne importuojama.

Vėjo energetiką palankiai vertina net 88 proc. respondentų. 34 proc. apie ją atsiliepia labai palankiai, o 55 proc. greičiau palankiai. Vėjo jėgaines nepalankiai įvertino tik kiek daugiau nei 6 proc. respondentų (0,4 proc. labai nepalankiai ir 6 proc. greičiau nepalankiai).

Pasitikėjimo vėjo energetika augimas pastebimas jau kelis metus iš eilės. 2013 m. ir 2014 m. atliktose analogiškose apklausose apie ją teigiamai atsiliepė 81 proc. respondentų. Lyginant su kitus energijos išteklius naudojančiomis naujomis elektrinėmis, vėjo jėgainės gamina pigiausią energiją ir suteikia šaliai daugiausiai vietinės generacijos.

Šiuo metu Lietuva importuoja 70 proc. suvartojamos elektros, o 30 proc. gamina iš vietinių išteklių. Apklausoje net 70 proc. lietuvių pasisakė už tai, kad Lietuvoje daugiau elektros būtų gaminama iš vietinių išteklių. Ketvirtadalis (25 proc.) respondentų mano, kad iš vietinių išteklių reikėtų gaminti daugiau nei 70 proc. elektros, dar 26 proc. pasisakė už tai, kad pusė suvartojamos elektros būtų importuojama ir pusė gaminama iš vietinių išteklių. Penktadalis (19 proc.) pageidautų, kad 30 proc. reikalingos energijos būtų importuojama, o 70 proc. gaminama.

„Baltijos tyrimų“ ataskaitoje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad lietuviai gana nepalankiai vertina branduolinę energetiką. Tik trys iš dešimties (31 proc.) apklaustųjų apie ją atsiliepė palankiai. Daugumos (65 proc.) šalies gyventojų nuomonė apie atomines elektrines yra nepalanki (27 proc. ją vertina labai nepalankiai, o 38 proc. greičiau nepalankiai).