Atsinaujinančių išteklių energetika

Esminė atsinaujinančių energijos išteklių, tokių, kaip vėjo energija ir kt., plėtros funkcija globaliame klimato kaitos prevencijos procese yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, iškastinį kurą keičiant į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Vėjo energetika šiuo metu atlieka reikšmingą vaidmenį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinime. Kiekviena iš vėjo pagaminta kWh sudaro galimybę išvengti apytiksliai 696 g CO2, kuris susidaro, pagaminus kWh energijos anglis, dujas ir naftą naudojančiose elektrinėse.

2020 m. planuojama vėjo elektrinių galia sudarys apie 213 GW, o tai padėtų išvengti 316 Mt CO2, t.y., maždaug ¾ dabartinių ES automobilių emisijų ir 28 proc. ES šiltnamio dujų emisijų sumažinimo tikslo (20 proc. iki 2020 m.).

 

Susijusios nuorodos:

Europos aplinkos agentūra

Aplinkosauginė organizacija “Greenpeace”

Europos vėjo energetikos asociacija

Pasaulinė vėjo energetikos taryba