Naujienos

Naujas standartas vėjo energetikoje: Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos narių įsipareigojimas vietos bendruomenėms

2020-11-23

Lietuvos vėjo energetikos sektoriaus dalyviai brėžia naują veiklos standartą. Jie, vystydami projektus, įsipareigoja esant galimybei, siekti partnerystės su vietos rinkoje veikiančiais verslais ir taip įnešti indėlį į regionų ekonomikos augimą, į aktualias diskusijas proaktyviai įtraukti vietos bendruomenių atstovus ir palaikyti atvirą dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis. Visus šiuos veiklos principus įtvirtinantį dokumentą pasirašė Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos taryba.

Lietuvai siekiant ambicingo strateginio tikslo iki 2050 metų 100 proc. šaliai reikalingos elektros energijos gaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių, reikšmingas vaidmuo atitenka vėjo energetikai. Daugiausia elektros energijos – apie 55 proc. – numatoma pagaminti vėjo elektrinių parkuose, kurie bus įrengti tiek sausumoje, tiek ir jūroje.

„Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir jai įgyvendinti skirti planai, visuomenės pasitikėjimas ir išsakomi lūkesčiai dėl švarios energijos vartojimo šalyje įpareigoja mus, vėjo energetikos sektoriaus dalyvius, ir toliau aktyviai vykdyti veiklą bei vystyti naujus projektus. Kartu suprantame, kad siekiant švarios energetikos tikslų labai svarbi visapusė partnerystė su vietos bendruomenėmis – Lietuvoje jau esame užfiksavę tokių gerosios praktikos pavyzdžių. Asociacijos tarybos pasirašytas dokumentas galutinai įtvirtins šį standartą tarp narių ir, tikime, duos pozityvų impulsą visam sektoriui“, – sako Aistis Radavičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius ir tarybos pirmininkas.

Asociacijos tarybos pasirašytas dokumentas apima tris esminius aspektus. Pirmasis – atviras dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis (gyventojais, žemės savininkais, savivaldos institucijomis ir kt.) užtikrinant, kad joms būtų prieinama informacija apie projektus nuo ankstyvų planavimo stadijų. Antrasis – bendravimas ir bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, suteikiant joms galimybių įsitraukti į procesus ir kartu atrasti konkrečiai vietovei svarbių pridėtinių verčių. Trečiasis – partnerystė su vietos rinkoje veikiančiais reikalingų paslaugų teikėjais, taip siekiant, kad vystomi projektai padėtų išlaikyti ir kurti darbo vietas regionuose.

„Duodami šį įsipareigojimą vietos bendruomenėms, norime pabrėžti, kad esame atviri ir visuomet pasiruošę dialogui. Bendradarbiaudami su vietos gyventojais, institucijomis ir verslais galime prisidėti tiek prie strateginių visos valstybės tikslų įgyvendinimo energetikoje, tiek ir padėti augti konkrečių regionų ekonomikai“, – sako A. Radavičius.

Lietuvoje veikia 23 vėjo jėgainių parkai, kurių galia kartu sudėjus siekia 480 MW. Kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis iš viso instaliuota 534 MW galios elektrinių. 2019 metais vėjo elektrinių parkai pagamino 1,45 TWh elektros energijos – 13 proc. galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo. Vėjo jėgainių parkai jau dabar gali aprūpinti elektra apie 634 tūkst. Lietuvos namų ūkių – kitaip tariant, užtikrinti maždaug 1,3 mln. gyventojų elektros poreikius. Visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis, tolesnei vėjo energetikos plėtrai šalyje pritaria iki 82 proc. Lietuvos gyventojų.