Naujienos

Jūrinės vėjo energetikos plėtra Lietuvoje: pasiruošimas įgauna pagreitį

2020-12-28

Pasiruošimas jūrinės vėjo energetikos plėtrai Baltijos jūroje vyksta vis intensyviau. Energetikos ministerija pateikė Seimui svarstyti aktualius teisės aktų pakeitimus, Vyriausybė patvirtino parengiamiesiems darbams reikalingas lėšas, o Energetikos agentūra paskelbė reikalingų jūrinių studijų pirkimus. Lietuvos vėjo elektrinių asociacija dalijasi paskutiniojo šių metų ketvirčio svarbiausių įvykių apibendrinimu.

Paskelbtas poveikio aplinkai vertinimo pirkimas

Gruodžio 10 d. Energetikos ministerija kartu su VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti 700 MW vėjo elektrinių poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo paslaugų tarptautinį pirkimą. Šis vertinimas turi būti atliktas iki 2023 m., kuomet bus paskelbti konkursai jūrinės vėjo energetikos plėtrai.

Poveikio aplinkai vertinimo metu bus nustatytas galimas tiesioginis ir netiesioginis jūrinių vėjo elektrinių poveikis jūros gelmėms, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant Europos Bendrijai svarbioms rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal Lietuvos įstatymus saugomoms rūšims, žuvininkystei, kultūrinio paveldo vertybėms. Vykdant tiriamuosius darbus paukščių stebėjimui nustatytas privalomas dvejų metų laikotarpis, pradedant 2021 m. pavasario sezonu, kadangi paukščių stebėjimo procesas privalo apimti du vasaros – žiemos sezonus.

Taip pat buvo paskelbtas ir pirkimas inžinerinės infrastruktūros planui parengti. LEA, vykdydama Energetikos ministerijos įgaliojimą, paskelbė tarptautinį pirkimą, atliekamą atviro konkurso būdu.  

Jūrinės vėjo energetikos plėtrai numatyta 7,5 mln. eurų 

Gruodžio 2 d. Vyriausybė nutarė parengiamiesiems jūrinio vėjo elektrinių plėtros Baltijos jūroje darbams skirti 7,5 mln. eurų. Kaip skelbia Energetikos ministerija, jūrinio vėjo parkas Baltijos jūroje – vienas iš svarbiausių Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų projektų, kuris padidins vietinės elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir sumažins priklausomybę nuo elektros importo.

Vyriausybė taip pat pritarė nutarimo projektui, kuriuo sukurtos sąlygos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai investicijoms į infrastruktūrą uoste, kuri būtų naudojama vėjo elektrinių ir jų komponentų gamybai, surinkimui ir sandėliavimui bei naujų darbo vietų kūrimui.

Kiek anksčiau, dar rugsėjo mėnesį, Seime buvo užregistruotas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektas, numatantis visus svarbiausius jūrinės vėjo energetikos plėtros aspektus. Tačiau dėl spalio mėnesį vykusių Seimo rinkimų ir palyginti ilgai užsitęsusio Vyriausybės formavimo diskusijos dėl pakeitimų keliasi į Seimo pavasario sesiją.