Vėjo energijos privalumai

Didžioji dalis šiuo metu pagaminamos energijos pasaulyje yra išgaunama iš iškastinio kuro, kurį sudaro anglis, nafta ir dujos. Tačiau šie ištekliai yra baigtiniai, o jų atsargos, vis labiau didėjant vartojimui, senka.

Iškastinio kuro naudojimas energijos gamybai yra kenksmingas aplinkai, kadangi šio kuro deginimo metu formuojasi šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tokios, kaip anglies dioksidas ar metanas.

Kita vertus, šiuo metu egzistuojanti praktika sukelia didelę atskirų valstybių energetinę priklausomybę nuo Rusijos.

Dėl šių priežasčių pasaulyje vis sparčiau eksploatuojami atsinaujinantys energijos ištekliai: biomasės, vandens, geoterminiai, saulės ir vėjo ištekliai. Pažangumu ir sparčiu technologiniu progresu tarp atsinaujinančių energijos išteklių išsiskiria vėjo energetika.

 

Iš vėjo pagaminta energija:

leidžia sumažinti oro taršą ir klimato kaitos padarinius;

kuria naujas darbo vietas, skatina regioninę plėtrą, augimą ir inovacijas;

diversifikuoja energijos išteklių struktūrą ir padeda sumažinti iškastinio kuro importą;

padeda užtikrinti energetinį saugumą ir išvengti konfliktų dėl gamtinių išteklių;

apsaugo nuo iškastinio kuro kainų svyravimo;

yra greitai instaliuojama;

vėjo energijos šaltiniai yra atsinaujinantys, vadinasi, neišsenkantys;

pasauliniu mastu vėjo, kaip energijos šaltinio, kiekis yra didesnis, nei globalūs energijos poreikiai.

 

Šiuo metu pažangiose išsivysčiusiose šalyse energija iš atsinaujinančių išteklių, ypač vėjo, sudaro reikšmingą energetikos sektoriaus dalį. Pripažindamos šios rūšies išteklių privalumus — pirmiausia atsinaujinančią prigimtį bei ekologiškumą — šios šalys deda visas pastangas skatindamos atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą bei tolesnę pažangą.

 

Susijusios nuorodos:

Europos vėjo energetikos asociacija

Pasaulinė vėjo energetikos taryba