Apie asociaciją
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija (LVEA) vienija vėjo energetikos srityje dirbančius investuotojus ir įrangos bei paslaugų teikėjus. LVEA veikia nuo 2005 m.
LVEA tikslas – užtikrinti vėjo energetikos projektų plėtojimui palankias sąlygas, prisidedant prie įstatyminės bazės ir patrauklaus investicinio klimato kūrimo. Asociacija pasisako už Lietuvos energijos gamybos sektoriaus dekarbonizaciją ir decentralizaciją, vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimą, energetinės nepriklausomybės didinimą vėjo energetikos pagalba, bei Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energetikos politikos įgyvendinimą.
Švari energija – Europos atsigavimui

Koronavirusui sustabdžius ekonomiką, Europa raginama paspartinti energetikos sistemos perėjimą prie atsinaujinančių šaltinių. Skirtingos iniciatyvos ragina laikyti Žaliąjį susitarimą (angl. – the Green Deal) kertiniu ekonominiu regiono atsaku į pandemiją ir jos sukeltą sunkmetį. Iš viso 17 šalių – Austrija, Danija, Suomija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Slovakija, Airija, Slovėnija bei […]

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija