ES statistika

2017 m. naujai instaliuotos vėjo jėgainės sudarė 55 proc. visų naujai instaliuotų pajėgumų, o bendrai atsinaujinantys energijos ištekliai sudarė 85 proc. visos Europoje per 2017 m. instaliuotos galios.

2017 m. naujai instaliuotų vėjo jėgainių galia kartu sudėjus siekė 15 638 MW – sausumoje instaliuota dalis buvo 12 484 MW, o jūroje – 3 154 MW. Palyginti su 2016 m., sausumoje instaliuotų vėjo jėgainių pajėgumai ūgtelėjo 14,3 proc., o jūroje – net 101 proc.

2017 m. vėjo jėgainės Europoje pagamino 336 TWh elektros energijos. Tai yra 11,6 proc. Europos Sąjungai reikalingos elektros energijos.

„EurObserv’ER“ duomenimis, 2016 m. vėjo energetika Europos Sąjungoje sukūrė daugiau nei 309 tūkst. darbo vietų įvairių sričių specialistams. Šiame sektoriuje įdarbinti investicijų, turbinų eksploatavimo ir priežiūros, atsinaujinančios energetikos prietaisų gamybos ir pardavimo ekspertai. 

Dar 2016 m. vėjo energetika aplenkė anglį ir tapo antru pagal dydį elektros energijos gamybos šaltiniu Europoje.