Statistika

2016 m. ES teritorijoje naujai pastatytų vėjo jėgainių parkų suminė galia siekė 12,5 GW. Tai kilstelėjo bendrus vėjo energetikos pajėgumus iki 153,7 GW, ir padėjo vėjui pirmą kartą istorijoje pagal generuojamos energijos kiekius tapti antru didžiausiu energijos šaltiniu.

Šiuo metu bendra ES veikiančių vėjo jėgainių galia siekia 153,7 GW. 2016 m. jos pagamino beveik 300 TWh elektros. To pakako, kad būtų patenkinti 10,4 proc. visos bendrijos energijos poreikių.

Visoje ES investicijos į vėjo energetiką 2016 m. siekė 27,5 mlrd. eurų. Į sausumos vėjo jėgainių parkus investuota 9,3 mlrd. eurų, arba 29 proc. daugiau nei 2015 m. Dar ženklesnis augimas fiksuotas jūrinėje vėjo energetikoje. Į jos projektus 2016 m. investuota 18,2 mlrd eurų, arba 39 proc. daugiau nei užpernai.

Vėjo energetika Lietuvoje

  • 2016 m. vėjas pagamino 1,094 TWh elektros energijos – 10,4 proc. galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo
  • 2016 m. prie elektros tinklų prijungtos 73 naujos vėjo turbinos, kurių bendra instaliuota galia siekia 185 MW
  • 12.26 – 12.27 vėjo jėgainės per 24 iš eilės einančias valandas į perdavimo tinklą patiekė 39,5% viso Lietuvos elektros poreikio. Merit Order efektas – elektros rinkos kaina 2016.12.26-27 Lietuvoje krito iki 22,69 eurai/MWh (2016 m. vidurkis Lietuvoje 36,62 eurai/MWh)
  • 12.31 bendra instaliuota vėjo elektrinių galia Lietuvoje pasiekė 510 MW
  • 2016 m. vėjas tapo daugiausiai elektros pagaminantis energijos šaltinis Lietuvoje