Kaip tapti nariu

Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai bei fiziniai asmenys, vykdantys vėjo energetikos veiklą. Asociacijos narių skaičius neribojamas.

Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, asociacijos direktoriui pateikia rašytinį prašymą dėl priėmimo į narius.

Asmuo į asociacijos narius priimamas Tarybos siūlymu visuotinio narių susirinkime, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvavusių narių.

Asociacijos nario teises ir pareigas asmuo įgyja nuo stojamojo įnašo įmokėjimo dienos.