Vizija ir tikslai

Siekiame, kad Lietuva būtų tarp pirmaujančių vėjo energetikos šalių ir išnaudotų ekologiškos energijos galimybes.

Tikslai:

atstovauti asociacijos narių interesams visuose valdymo lygiuose;

sukurti patrauklią aplinką investuotojams;

siekti, kad įstatymais būtų užtikrintas patrauklus investicinis klimatas;

prisidėti siekiant Europos Sąjungos tikslų vėjo energetikos srityje;

stengtis viršyti Lietuvos vėjo energetikos plėtros tikslus, numatytus Europos Sąjungos direktyvose;

siekti asociacijos dalyvavimo kvotų paskirstymo procese;

skleisti informaciją apie vėjo energetikos plėtrą visuomenėje;

plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.